01
Trzy powody, dla których warto skorzystać z coachingu kariery

Po pierwsze: nadmiar opcji na rynku pracy może wyzwalać dyskomfort. Niemoc podjęcia decyzji potrafi być równie frustrująca jak brak pracy. Coaching kariery pomaga odkryć klientowi czego faktycznie chce, a co jest konstruktem narzuconym z zewnątrz. Będzie to droga najlepsza z możliwych, gdyż własna.

Po drugie: coachnig kariery pomaga przejść przez proces zmiany. Ta wyeksploatowana do granic możliwości zbitka słowna może odrzucać. Trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że zmiana jest zabiegiem prostym: hop i jesteśmy po drugiej stronie lustra. Czasem warto mieć neutralnego towarzysza, który przed skokiem oczyści lustro.

Po trzecie: obowiązujące trendy wikłają ludzi w działania pozbawione dla nich sensu, lecz wymagające sporego zaangażowania. Coaching kariery pomaga uniknąć utknięcia w regule konsekwencji i interweniować tam, gdzie coś utyka, skrzypi, przeszkadza.

02
Co robi, a czego unika
coach kariery?

Pomaga klientowi odkryć swój potencjał.

Przeprowadza klienta przez proces zmiany: wybór studiów, pierwsza praca, awans, zmiana branży, zmiana stanowiska, zmiana ścieżki zawodowej.

Pomaga osiągnąć cele zawodowe: dla niezorganizowanych, urealnić cel zawodowy, dla zorganizowanych, odnaleźć go.

Pomaga podążać swoją własną ścieżką zawodową.

Coach kariery nie jest doradcą zawodowym, ani diagnostą. Nie powie jaką drogę zawodową ma obrać klient, ani jakie studia wybrać. Testy diagnostyczne dają wiedzę jak jest. Coach kariery pyta jak klient chciałby, aby było. Fakt, że jesteśmy w czymś dobrzy, nie oznacza, że musimy lubić to robić. Fakt, że wiemy co chcielibyśmy robić, nie oznacza że znamy sposób jak to osiągnąć. Coaching kariery urealnia cele, przekuwając fantazje w konkretne decyzje.