COACHING GRUPOWY

Systematyczne spotkania członków zespołu pomagające osiągnąć wspólny cel.

Coaching grupowy pomaga:

- osiągnąć wspólne cele

- przedłożyć interes grupowy nad interesy indywidualne

- dobrze ulokować potencjały członków zespołu

- równomiernie zaangażować członków w zadania

- polepszyć atmosferę w zespole.

Każda grupa ma swoje tempo, swój rytm i swoje blokady, stąd ilość spotkań i ich długość zależna jest od indywidualnych potrzeb.
Coaching grupowy ma tę przewagę nad zwykłą dyskusją przy kawie, że jest procesem. Każde kolejne spotkanie jest kontynuacją pierwszego.

EWALUACJA

Jakościowa ocena efektów pracy przeprowadzona za pomocą narzędzi socjologiczno-coachingowych

Po co?

- aby dostrzec realny progres pracy

- aby zweryfikować co zadziałało sprawnie

- aby zdefiniować elementy wymagające zmiany

- aby uczyć się na bazie własnych doświadczeń

- aby wiedzieć w co inwestować w przyszłości

Rzetelna i bezstronna informacja zwrotna daje poczucie, że indywidualny wkład pracy ma znaczenie.
Motywacja do pracy rośnie wraz z jej uznaniem. Daleka od wartościowania, oparta na technikach socjologicznych ewaluacja skoncentrowana na faktach, daje wgląd w to jak jest i jak mogłoby być po wprowadzeniu rekomendowanych zmian.
Pomaga ulepszyć pracę własną i zespołową.

MODERACJA

Ukierunkowana dyskusja grupowa włączająca wszystkie jej strony do aktywnego udziału.

Moderacja zapewnia: trzymanie się ramy tematycznej, koncentrację na problemie wyjściowym, zadawanie pytań pozbawionych oceny i wartościowania, neutralność moderatora, jego wysokie kompetencje językowe i społeczne, włączanie do rozmowy wszystkich stron, sprzyjającą rozmowie atmosferę.

Korzyści wynikające z zatrudnienia moderatora?

- neutralność poglądów i bezstronność moderatora otwiera pole dyskusji

- kompetencja językowa moderatora zapewnia poprowadzenie taktownej i sensownej dyskusji

- gwarancja włączenia wszystkich stron w wymianę poglądów

- wymierne efekty oparte na analizie potrzeb

- możliwość uzyskania raportu z poprowadzonej dyskusji

Moderację dyskusji zawsze poprzedza analiza jej celów. Spontaniczne są jedynie wypowiedzi rozmówców. Moderator, choć sam mówi niewiele, na każdym etapie dyskusji, wie dokąd zmierza. Efekty swojej pracy może streścić w syntetycznym raporcie.