KOOPRACOWNIA

powstała, aby pomagać firmom, organizacjom, instytucjom w efektywnym zarządzaniu wiedzą — jej nabywaniu, wykorzystywaniu i przekazywaniu.

Co to oznacza?

Uzyskanie informacji nie oznacza jeszcze nabycia wiedzy.

Posiadanie wiedzy nie gwarantuje jej wykorzystania w praktyce zawodowej.

Chęć dzielenia się wiedzą nie równa się faktycznemu jej przekazywaniu.

Powyższe kłopoty nie muszą wynikać z ignorancji, czy złych intencji. Mogą natomiast skutecznie blokować pracę zespołową. Nieefektywność działań częściej natomiast jest wynikiem niezrozumienia (swojej roli, zakresu zadań, sposobu współpracy) niż niechęci do ich realizacji.

Wykorzystując narzędzia socjologiczno-coachingowe KOOPRACOWNIA pomaga liderom i pracownikom usprawnić kooperację. Analiza socjologiczna służy trafnej diagnozie stanu wyjściowego. Coaching pomaga przejść przez proces zmiany. Socjologia daje zaplecze merytoryczne. Coaching wspomaga działanie.

Formy działania:

Warsztaty

Interwencje trenerskie: moderacja, ewaluacja, coaching grupowy.

Coaching kariery

Zasady działania:

  1. Trener zawsze pracuje na autentycznych postawach rozwiązując faktyczne problemy.
  2. Wdrażane rozwiązania są realne, odnoszą się do konkretnego kontekstu
  3. Praca trenerska jest przede wszystkim pracą z ludźmi, w późniejszej kolejności z rolami jakie pełnią.

Organizacja działania:

Krok pierwszy: kontakt

Krok drugi: skonkretyzowana oferta odpowiadająca potrzebom klienta

Krok trzeci: działanie

Krok czwarty: ewaluacja