01
Realizacja warsztatów

Dokonywane w oparciu o doświadczenia uczestników rozwijają w nich umiejętność efektywnego zarządzania własną wiedzą.

Poprzedzone są zawsze analizą potrzeb szkoleniowych: weryfikacją faktycznych problemów i urealnieniem możliwości ich rozwiązania za pomocą określonych technik..

Jak sama nazwa wskazuje, warsztaty mają na celu praktyczne doskonalenie określonych umiejętności, stąd podczas ich trwania, uczestnicy są zachęcani do błądzenia
i eksperymentowania.

Doświadczenie jest zawsze dopełnione teorią.

02
warsztat ORATOR

Rzecz nie w tym, jak spektakularne jest wystąpienie i jak „ładna” prezentacja, lecz ile z tego co zostało zaprezentowane pozostanie w słuchaczu. Opowiedz mi o tym co usłyszałeś własnymi słowami, a powiem ci, czy mówca był dobry.

Warsztat ORATOR uczy na żywym materiale jak logicznie budować napięcie wystąpienia, aby słuchało się go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Dobra prezentacja jest jak dobrze opowiedziana historia. Zawiera dostateczną ilość informacji by zrozumieć jej sens. Unika nieistotnych szczegółów, by jej sensu nie stracić. Posiada puentę, którą od początku zna mówca, a słuchacz z zaskoczeniem przyjmuje. Daje więcej niż aplauz widowni – niedosyt i chęć powrotu po więcej.

Rama warsztatu: Uczestnik przychodzi z wiedzą (bez tego niewiele wystąpień publicznych może porwać tłumy), a trener pomaga:  logicznie ją uporządkować, jeśli zbyt trudna zamienić na inne słowa, zrozumieć faktyczny cel wystąpienia, zrozumieć atuty mówcy, które uczynią prezentację autentyczną, dać narzędzia do zarządzania uwagą, dynamizować prezentację, dostosować jej treść do audytorium, czasu i kompetencji mówcy.

Warsztaty są kameralne. Każdy uczestnik pracuje na własnym materiale: notatki, skrypty, obrazy, zdjęcia. Rezultatem jest gotowość do wystąpienia, a nie gotowa prezentacja PPT. W skrócie: uczestnik po warsztacie jest w stanie wyjść przed audytorium, wie co i w jaki sposób chce przekazać, potrafi to zrobić sprawnie i efektywnie, ma uporządkowaną treść i strukturę wystąpienia. Wie już nie tylko co, ale też po co i w jaki sposób chce to przedstawić.

Podczas warsztatu nie ma kamery. Przygotowujemy do wystąpień interaktywnych, w których doświadczenie sytuacji ma większy sens niż jej bierne podziwianie.

Dla kogo?
Dla tych, którzy dzielą się wiedzą z innymi.

W jakiej formie?
jeden na jeden (trener-mówca)
praca w grupie (trener-grupa max.12 osób)

 

 

03
warsztat KOOPERATOR

Wspólny cel i wspólna odpowiedzialność za jego realizację. Dwa wskaźniki pracy zespołowej. Realizacja celu – namacalna dowód, że się udało. Wspólna ewaluacja sposobu osiągnięcia celu – rzadka praktyka, bliższa ocenie niż nauce.

Warsztat usprawniający pracę zespołową koncentruje się na trzech elementach:

Rozpoznaniu na czym polega unikalność zespołu. Kto i co może wnieść do zespołu? Jakie relacje sprzyjają, a jakie osłabiają wspólną pracę? Co wyróżnia zespół?

Analizie zrealizowanych projektów. Tych udanych i tych kulejących.

Ewaluacji działań. Wypracowaniu wspólnego modelu oceny jakości współpracy - nie mylić z oceną jakości rezultatu.

Powodem, dla którego warsztat jest skuteczny, jest zastosowanie metody włączającej. Na każdym etapie uczestnicy aktywnie budują wspólną ramę, w której dochodzi do zmiany. Nie chodzi o wprowadzenie z góry narzuconego modelu, a jego wypracowanie przy udziale i zgodzie wszystkich członków zespołu.

Warsztat dedykowany zespołom ze wspólną przeszłością, których przyszłość jest niepewna.

W jakiej formie?

Wyjazdowej: zespół spędza dwa dni warsztatowe w sprzyjających okolicznościach przyrody

Stacjonarnej: praca w środowisku pracy zespołu

..

04warsztat MODERATOR